سکانس چیست

2024-05-06T16:07:22+03:30

سکانس چیست سکانس یک دنباله‌ی مرتب از رویدادها یا وقایع