كاراواجو هنرمند ايتاليايى

كاراواجو هنرمند ايتاليايى قرن ١٦.بسیاری از هنرمندان زیادی در طول تاریخ از جمله رامبراند کبیر، تحت تأثیر کار‌های او قرار داشتند. تقریبا تمام مورخان تاریخ هنر، او را یک نابغه هنری به تمام معنا می‌دانند. البته شهرت او تنها به سبب کار‌های هنری‌اش نبود و جالب است بدانید که میکل‌آنجلو فقط در مدت شش ساله، بیش از ۱۴ بار مرتکب جرایم گوناگونشد! معمولاکاراواجو هنرمند شرور و خشنی بود و همین خشونت او روی هنرش تأثیر زیاد و به‌سزایی می‌گذاشت.

 کاراواجو از طرف پلیس تحت تعقیب بود و برای سرش جایزه گذاشته شد. او حتی بعد از این ماجرا به دلایل مختلف همچون حمل سلاح، دعوا در رستوران‌ها، توهین به مأمورین و شوالیه‌ها … در سال‌های مختلف به زندان افتاد. او شاید در برخی از جوامع ایتالیایی به دلیل روح عاشقانه‌ای که در برخی از نقاشی‌هایش دیده شده بود، محبوب عموم مردم به ویژه طبقه ضعیف جامعه شده بود.
تمامی مدل‌های او از مردم عادی بود و آثارش همین مردم عادی با لباس‌های کهنه و فضا‌های فقیرانه و حتی پا‌های برهنه و افراد کثیف بود. بعد‌ها و در اواخر عمر Caravaggio، پاپ حکم اعدام او را صادر کرده بود، اما این هنرمند پیش از اعدام مرگ‌اش فرا رسید.