کلاس های آموزش موسیقی

جزئیات دوره
معرفی بر آموزش موسیقی میمیک : این دوره، یک پروسه و تئوری چگونگی ترکیب شدن موزیک با تصویر متحرک را بیان می کند. مجموعه میمیک این دوره را با بررسی قدرت موزیک و تاثیر آن بر احساسات و داستان فیلم آغاز می‌کند.

مثال هایی از دنیای واقعی بیان می‌کند که نشان دهد چطور موزیک می تواند ریتم یک صحنه را تعیین کند، چطور می تواند تم سینمایی را تعیین کرده و یکپارچگی را به صحنه ها و شات ها بیاورد.

سپس بیان می‌کند که چطور یک موزیک مناسب را برای فیلم تهیه کنید. از تعیین اهداف و مقاصد تا انتخاب نوع موزیک که برای پروژه بهترین حالت را به ارمغان بیاورد.

پس از مرحله برنامه ریزی موزیک , نوبت به انتخاب موزیک واقعی میرسد و متخصصین میمیک بسیار متفاوت در خصوص انواع موزیک ها صحبت کرده اند تا اینکه با یک آهنگساز بخصوص بخواهید همکاری کنید.

سرفصل های این دوره شامل موارد زیر می باشد
معرفی
– خوش آمد گویی
۱- تاثیر موزیک
– قدرت موزیک: احساسات، اطلاعات و ریتم
– موزیک به عنوان یک متحد کننده و ارتباط دهنده
– موزیک بک گراند و غیره: بررسی امتیاز non- diegetic
– موزیک مرجع: بررسی امتیاز diegetic
– سازها, استایل و احساسات
۲- تنظیم برنامه موزیک شما
– پیش از اضافه کردن موزیک: پروژه ویدیویی خود را تحلیل کنید
– انتخاب‌های موزیک را بررسی کرده، اینکه خودتان موزیک بسازید، از آهنگ های موجود استفاده کنید و یا یک آهنگساز استخدام کنید
۳- کار کردن با یک آهنگ موجود
– بررسی موزیک های رایگان – دامنه های عمومی
– استفاده از آهنگ های موجود -انتخاب هایی که در آرشیو وجود ندارد
– استفاده از موزیک های موجود – انتخاب‌های آرشیو: قانون استفاده از آهنگ ها
– یافتن موزیک صحیح برای فیلم شما
۴- کار کردن با یک آهنگساز
– جلسه همفکری: برنامه ریزی نوع موزیک
– درک جریان کاری کلی و مرور فرآیند ها برای کار کردن با یک آهنگساز
– یک دیدگاه نزدیک: صحبت با ادیتور ها و آهنگ ساز ها
نتیجه گیری
– گامهای بعدی