جستجوی بازیگران

بازیگران

انتخاب بازیگران از بین صدها نفر 

انتخاب آسان

با میمیک میتوانید از بین صدها نفر هنرور ، هنرور مورد نظر خود را با مشخصه های مرتبط پیدا کنید .

همچنین میمیک فضای بسیار عالی برای هنروران  جهت آموزش و معرفی می باشد .

صرفه جویی در زمان

با جستجوی پیشرفته میمیک میتوانید هنرور مورد نظر خود را در کمترین زمان با شرایط مختلف جستجو کرده و دعوت به کار دهید .

اقتصادی و کم هزینه 

با هزینه هم هنروران عزیز میتوانند آموزشهای لازم را جهت بالابردن علم بازیگری انجام دهند .

عوامل مختلف با هزینه ای معقول و به صرفه میتوانند آگهی های خود را در میمیک به اطلاع هنروران برسانند.

جستجو

نمایش 1 - 9 از 9

 نام و نام خانوادگی جنسیت ملیت فیزیک بدنی عکس تمام رخ Entry Star
amirhooshi koroshمرد0
shima shayanزنirdniلاغرعکس تمام رخ0
Siyavash Najaflouمرد0
siyavash najaflouمردiraniچاق0
بنای انبتلدذ بتبتذدمرد0
سمیرا خلیلیزن0
سونیا مهدویزنایرانیتوپرعکس تمام رخ0
فرزانه سرمدیfemale0
فرزانه;dlfh سرمدیyfghmale0
 نام و نام خانوادگی جنسیت ملیت فیزیک بدنی عکس تمام رخ Entry Star
0
Custom Contentنام و نام خانوادگیجنسیتقدوزنرنگ پوست
0shima shayanزن16045گندمی
0siyavash najaflouمردسفید
0سونیا مهدویزن16850گندمی
0amirhooshi koroshمرد
0بنای انبتلدذ بتبتذدمرد
0سمیرا خلیلیزن
0Siyavash Najaflouمرد
0فرزانه;dlfh سرمدیyfghmale
0فرزانه سرمدیfemale
Custom Contentنام و نام خانوادگیجنسیتقدوزنرنگ پوست