21/11/1399
آلفرد هیچکاک
آثار آلفرد هیچکاک آلفرد هیچکاک مهم‌ترین کارگردان در عرصه‌ی سینمای وحشت که در زمان خود بر سینمای کلاسیک حکومت میکرد. آلفرد هیچکاک با سبک کاری سرسختانه […]