19/11/1399
استیون اسپیلبرگ
استیون اسپیلبرگ استیون اسپیلبرگ از آن دست کارگردانانی است که آثار او را تقریبا تمام سینمادوستان و علاقه‌مندان به هنر میپرستند و این موضوع نیز بی‌دلیل […]